Karis Telefon köper TeliaSonera Finlands fastighet i Ekenäs

Karis Telefon Ab köper TeliaSoneras fastighet på Björknäsgatan 12 i Ekenäs. TeliaSonera Finland Abp och Karis Telefons dotterbolag Raseborgs Stadsnät Ab har undertecknat köpeavtalet för fastigheten.

Tillsammans med sitt moderbolag Karis Telefon håller Raseborgs Stadsnät Ab på att bygga ett optiskt fibernät med centraler i Västnyland. Som en del av den tekniska utvecklingen på nätsidan har TeliaSoneras utrymmesbehov minskat över hela Finland, och tex. i Ekenäs är utrymmesbehovet ytterst litet i förhållande till fastighetens storlek.

”Då flera operatörer använder fastighetens anläggningsutrymmen, drar alla parter nytta av det. Vi är synnerligen nöjda med affären”, konstaterar Raseborgs Stadsnäts verkställande direktör Patrik Gustafsson och Vice President Pasi Miettinen från TeliaSonera.

Försäljningen av fastigheten påverkar inte på något sätt utbudet på Soneras telekommunikationstjänster eller utvecklingen av telekommunikationsnätet inom Raseborg. TeliaSonera Finland fortsätter sin verksamhet som hyresgäst i fastigheten. Även fastighetens alla befintliga hyresgäster fortsätter med den nya ägaren, Raseborgs Stadsnät som hyresvärd.


Tilläggsuppgifter fås av

VD Patrik Gustafsson, Raseborgs Stadsnät Ab, tel. 044 744 0438

Vice President Pasi Miettinen, TeliaSonera Finland Abp, tel. 040 567 3842