Raseborgs Stadsnat Ab

Suomeksi

Raseborgs Stadsnät är ett helägt dotterbolag till Karis Telefon Ab

Raseborgs Stadsnät har som uppgift att specialisera sig på att i samarbete med Karis Telefon bygga och driva ett optiskt fibernät med därtillhörande centralutrymmen i regionen. Till stadsnätets uppgifter hör även utveckling av den infrastruktur som en modernisering av kommunikationsnätet i regionen möjliggör.

Utbyggnaden av det optiska fibernätet till företag, bostadsbolag och privatpersoner pågår som bäst och som grund för anslutningarna ligger Karis Telefons befintliga optiska fiberstamnät i regionen.

Vår målsättning är att driva en utveckling av infrastrukturen som möjliggör ett breddande av tjänsteutbudet med en inriktning mot större mångfald och valfrihet för slutanvändaren. Detta skall ske bl.a. genom att erbjuda utomstående tjänsteleverantörer möjlighet att leverera sina tjänster som en del av stadsnätets tjänsteutbud.

En anslutning till det optiska fibernätet möjliggör redan i dag bredband på upp till 100 Mbit/s, ett hundratal TV- kanaler (även HDTV) samt möjlighet till en telefonanslutning med lokalnummer. Många intressanta tilläggstjänster är under utveckling.

Pressinformation


Kontaktuppgifter:

info@stadsnatet.fi

VD Patrik Gustafsson
+35844-7440438


www.fiberhem.fi